Java 語言程序設計

趙景輝 , 孫莉娜

  • 出版商: 機械工業
  • 出版日期: 2020-04-01
  • 售價: $270
  • 貴賓價: 9.5$257
  • 語言: 簡體中文
  • 頁數: 259
  • 裝訂: 平裝
  • ISBN: 7111648307
  • ISBN-13: 9787111648307
  • 相關分類: Java 程式語言

立即出貨

買這商品的人也買了...

相關主題

商品描述

本書以通俗易懂的語言介紹Java開發技術。
全書內容共分為4個學習領域,計13個任務,全面講解Java語言開發技術的各個知識點,包括Java語言的發展、
環境配置、基本語法、程序流程控制、面向對象、字符串處理、數組、異常處理、包和接口、圖形界面設計、
多線程技術、輸入輸出流、數據庫編程和網絡編程等內容。
全書通過任務貫穿相關知識點,以便讀者更好地學習Java語言編程開發方法與應用技巧。

本書內容結構安排合理,實例簡明易懂,適合作為高等職業院校計算機及相關專業的教材,
也可作為社會培訓用教材,還可以作為計算機愛好者的自學參考用書。

目錄大綱

學習領域1 Java語言概述
任務1 安裝Java開發環境............................................ ..1
任務2 一個Java程序開發............................................ ..14
任務3 Java基礎程序設計............................................ ..31

學習領域2 面向對象編程
任務1 面向對象編程技術初步.......................................54
任務2 數組和字符串程序設計.......................................74
任務3 面向對象編程技術進階.......................................93
任務4 異常處理.............................................. ... ............117

學習領域3 圖形界面設計
任務1 Swing程序設計............................................. ..... 130
任務2 事件處理.............................................. ...............162
任務3 多線程.............................................. ...................174

學習領域4 編程技術應用
任務1 輸入輸出處理............................................. .........189
任務2 數據庫編程.............................................. ............214
任務3 網絡編程.............................................. ................239
參考文獻