WordPress 電子商務運營從入門到實戰

林富榮

 • 出版商: 清華大學
 • 出版日期: 2021-07-01
 • 售價: $414
 • 貴賓價: 9.5$393
 • 語言: 簡體中文
 • 頁數: 291
 • 裝訂: 平裝
 • ISBN: 7302580006
 • ISBN-13: 9787302580003
 • 相關分類: WordPress電子商務 E-commerce
 • 立即出貨

 • WordPress 電子商務運營從入門到實戰-preview-1
 • WordPress 電子商務運營從入門到實戰-preview-2
 • WordPress 電子商務運營從入門到實戰-preview-3
WordPress 電子商務運營從入門到實戰-preview-1

買這商品的人也買了...

商品描述

本書從基礎簡介、功能使用、運營實踐三個方面詳細講解了WordPress 在電子商務運營領域的應 用。本書內容豐富,擁有大量實際操作和系統管理實例。完成本書學習後,讀者可以獨立運營整個電子 商務系統。 本書可以作為企業員工的培訓教程,也可以作為高等院校相關專業和培訓機構的教學用書,還可以 滿足互聯網從業人員學習系統前臺和後台功能規劃的需求。

作者簡介

林富榮,資深系統運維專家,畢業於深圳大學,擁有二十餘年計算機、互聯網專業知識的學習和實踐經驗。
參與或主導的軟件產品包括B2C電商系統、C2C團購系統、客戶積分系統、短信收發系統、CRM和ERP系統、OA系統、員工薪酬系統、證券系統、物流系統、P2P系統、信貸系統、BLOG系統、SNS社交系統、網站流量系統、論壇系統、FICO財務系統、搜索引擎爬蟲系統等。

目錄大綱

目錄
課件下載
基礎簡介篇
第1章概述.................................................................................................002 
1.1 電子商務概述................................... 002
1.3 WooCommerce 電子商務插件概述.. 005 
1.2 WordPress 概述................................. 004

第2章本地電腦搭建服務器環境.............................................................007 
2.1 AppServ 環境安裝............................... 007
2.3 WooCommerce 插件安裝.................... 020
2.2 WordPress 程序安裝........................... 014

功能使用篇
第3章“文章”功能..................................................................................028 
3.1 所有文章............................................. 028
3.3 分類目錄............................................. 036
3.2 寫文章................................................. 031
3.4 標簽..................................................... 041

第4章“媒體”功能..................................................................................045 
4.1 媒體庫................................................. 045
4.2 添加..................................................... 049

第5章“頁面”功能..................................................................................054 
5.1 所有頁面............................................. 054
5.2 新建頁面............................................. 057

第6章“評論”功能..................................................................................062 

第7章WooCommerce 功能........................................................................069 
7.1 訂單..................................................... 069
7.2 優惠券................................................. 076
7.3 報表..................................................... 079
7.4 設置..................................................... 082
7.5 狀態..................................................... 109
7.6 擴展..................................................... 112

第8章“產品”功能.................................................................................. 115 
8.1 全部產品............................................. 115
8.3 標簽..................................................... 128
8.2 添加新的............................................. 117
8.4 屬性..................................................... 132

第9章“外觀”功能..................................................................................141 
9.1 主題..................................................... 141
9.3 菜單..................................................... 170
9.2 自定義................................................. 147
9.4 主題編輯器......................................... 173

第10 章“插件”功能................................................................................176 
10.1 已安裝插件....................................... 176
10.3 插件編輯器....................................... 179
10.2 安裝插件........................................... 178

第11 章“用戶”功能................................................................................180 
11.1 所有用戶........................................... 180
11.3 我的個人資料................................... 186
11.2 添加用戶........................................... 183

第12 章“工具”功能................................................................................190 
12.1 可用工具........................................... 190
12.2 導入................................................... 193
12.3 導出................................................... 195
12.4 站點健康........................................... 196
12.5 導出個人數據................................... 199
12.6 抹除個人數據................................... 202

第13 章“設置”功能................................................................................205 
13.1 常規................................................... 205
13.2 撰寫................................................... 211
13.3 閱讀................................................... 212
13.4 討論................................................... 217
13.5 媒體................................................... 219
13.6 固定鏈接........................................... 221
13.7 隱私................................................... 225

運營實踐篇
第14 章備份...............................................................................................230 
14.1 備份服務器程序至本機................... 231
14.2 備份服務器數據庫至本機............... 234

第15 章電商運營實戰(畫室)..................................................................236 
15.1 管理員:新建商品........................... 237
15.2 客戶:購買商品............................... 244
15.3 管理員:查看訂單........................... 248
15.4 客戶:支付購物款........................... 249
15.5 管理員:發貨和錄入快遞訂單號... 249 
15.6 客戶:查看快遞訂單號和等待收貨.................................................. 250 
15.7 客戶:確認收貨............................... 251
15.8 管理員:完成訂單與確認評論....... 252
15.9 客戶:查看完成訂單與查看評論... 253 

第16 章數據庫架構....................................................................................255 
16.1 WordPress 數據表............................. 256
16.2 WooCommerce 數據表...................... 269